W trójpokoleniowych rodzinach, tam gdzie dziadkowie chętnie opiekują się wnukami, rodzice mogą w pełnym wymiarze zająć się aktywnością zawodową. Pokolenie średnie realizuje się w pracy spokojne o los potomstwa
 

Pamiętam lata wczesnego dzieciństwa moich córek. Na początku było tak -  sierpień 1960 roku; po maturze zdanej w Tarnowie  przyjechałam na Górny Śląsk.Potem równym, nierównym frontem, kilkuwątkowo: własna edukacja, praca zawodowa, nowo założona rodzina, rozstania… Przeprowadzka z pięknych Gliwic do szarego od przemysłowych pyłów Chorzowa.
Tu rdzenni mieszkańcy, pieczołowici w rodzinnej tradycji, kultywowali ochronną „przemianę pokoleń” i do dziś płynnie przejmują opiekę nad wnukami.
Nierdzenni, przybysze zewsząd, odprowadzali dzieci do żłobków, przedszkoli i szkolnych świetlic.
Pamiętam, że nic nie było trudniejsze od zmory dziecięcych chorób. Trzeba było „brać L4 i iść na rewir”, narażając się pracodawcy.

 Tu w pogodne przedpołudnia dziadkowie i wnuki zaludniają chorzowską przestrzeń. Słyszy się toczone bez pośpiechu, bez zniecierpliwienia przyjazne rozmowy. Jest czas na zakupy, na zabawę w parku, na wyjście z psiną. Potem dla wszystkich pożywny, domowy obiad.

Jak zaszczepić wrażliwość na krzywdę

Ze szkolnej lekcji wychowawczej – temat: „Zwierzęta w mieście, zwierzęta w potrzebie”.
Uczniowie czwartej klasy dzielili się opowieściami o własnych zwierzętach i znanych z domowych historii.
O gołębiach pocztowych i o psie Maurycym.
Dziadek po pracy zajmował się gołębiami i dużo wiedział o ich zwyczajach. W domu dziadków jest pies. Osiem lat temu znalazł się na klatce schodowej, miał chorą łapę, zlepioną błotem sierść, był bardzo głodny…
O maleńkiej Całce, która przycupnęła przed wejściem do szkoły i tak długo prosząco skamlała, aż znalazła ratunek.
O Marcie z długą, schroniskową przeszłością.

Kuźnia postaw społecznych

Seniorzy często inicjują towarzyskie rozmowy  głównie o osiedlowych wydarzeniach. Niektóre z nich stanowią źródło lokalnych uciążliwości. Opowieści z komentarzem, z nutą krytyki, przygany są cenne, bo stanowi wstęp do powstania lokalnej grupy wspólnotowej w której znajdą i seniorzy i  młodzież.
Porozmawiajmy o ptactwie wodnym bytującym w obrębie Stawów Amelung: o psach biegających bez smyczy i płoszących kaczki, o chorzowskich trawnikach zanieczyszczonych psimi odchodami.
Próby poprawiania osiedlowej rzeczywistości:
Piękna szkoła, ostatnio wykonano tu kosztowny remont. Przy szkole rozległe, starannie pielęgnowane boiska. W kącie posesji rozrośnięty wiekowy kasztanowiec, a pod nim dywan z wdeptanych papierosowych niedopałków…
Do rozmów z młodocianymi palaczami – nie zachęcam.
Sprawy zostawić własnemu biegowi – nie sposób. Co robimy, z kim rozmawiamy, co dalej. Czekam na listy z pomysłami, a i podzielę się tu zastosowanym rozwiązaniem.

Wyzwanie naszych czasów – sortowanie domowych odpadów

Mieszkańcy krajów Zachodniej Europy zasady i praktykę gospodarowania odpadami wdrażali przez dziesięciolecia.
U nas pierwsze stanowiska do segregowania odpadów przygotowano w lipcu 2013 roku.
Z raportu „Przedsiębiorstwa Techniki Sanitarnej ALBA wynika, że pierwszy z 2013 roku chorzowski poziom sortowania odpadów wyniósł 31 % !
Nałożony na kraje Unii Europejskiej wymóg pozyskania surowców zdatnych w procesie recyklingu na poziomie 50% odpadów komunalnych osiągnięty do grudnia 2020 roku jest do spełnienia. Teraz, po czterech latach okazuje się, że poziom ten spadł do 27 %.
Trzeba nam bez ociągania wziąć się do pracy i skrzętnie domowe śmieci S O R T O W A Ć. To jest najważniejsza aktywność dla ochrony środowiska naturalnego poprzez o oszczędne gospodarowanie naturalnymi surowcami. Nikt nas w tym dziele nie zastąpi. Nawyk sortowania odpadów wyrabiamy dzieciach wcześnie w formie wspólnego zajęcia o charakterze dobrej zabawy. Przedszkolne i szkolne programy dopełnią dzieła.
Zyska Ziemia, zyskamy na samoocenie, a i unikniemy wysokich, finansowych kar.

Bezpieczeństwo

Główna droga dojazdowa do Osiedla Śląska – Gwarecka to ulica Żołnierzy Września. Skrzyżowania z ulicą Boczną i z ulicą Śląską są wyposażone w sygnalizację świetlną. Odcinek drogi między nimi jest miejscem nieprawidłowych zachowań pieszych. Celują w tym seniorzy przebiegając w kierunku sklepu firmy E. Leclerc. Dzieci i młodzież korzystają z przejścia prawidłowo.
Kierowcy zaś wykonując skręt bardzo często nie zatrzymują się przed przejściami dla pieszych, którzy korzystają z zielonego światła!

Przyglądam się międzypokoleniowej więzi i widzę, jakim jest dobrem. To, co w łonie trójpokoleniowej rodziny pospołu budują seniorzy i młodzi stanowi dla obu źródło siły i inspiracji. W środowisku trójpokoleniowym przejmowane wpływy, wzorce. Codzienność jest niełatwa, ale bogatsza o uśmiech.